- hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkondade arengu planeerimine, arengustrateegiate ja -kavade koostamine;
- hallatavate asutuste arengukavade koostamise nõustamine;
- hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine, kontrollimine, nõustamine ja töö analüüsimine;
- hallatavate asutuste juhtide ametikohtade täitmise ja juhtide personalitöö korraldamine;
- valdkondade projekti- ja tegevustoetuste määramise korraldamine;
- teavitamis-, koostöö- ja tunnustusürituste korraldamine;
- andmekogude loomine, info kogumine ja vahendamine;
- valdkondadega seotud trükiste kirjastamine;
- kodanike ja organisatsioonide esindajate nõustamine;
- valdkondadega seotud linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid