Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn

444 8200 • 15505 (lisainfo)
linnavalitsus[at]parnu.ee
kriisikomisjon[at]parnu.ee

koroona22

kriisileevendused

valjumisstrateegia

poesk2igu reeglid

kuidas saan hoida ennast ja teisi.est

1220 2

koroona stress

 

• Küsimus: Linnavalitsuse hoone on suletud, aga meil on vaja registreerida lapse sünd. Kuidas me seda teha saame?
• Vastus: Alates 19. märtsist saavad lapsevanemad registreerida lapse sündi e-teenusena uues portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, varasemalt said e-teenusena sündi registreerida seda kasutada vaid abielus vanemad. Linnavalitsusse kohaletulek ei ole seega vajalik

• Küsimus: Milliste perekonnaseisutoimingute puhul on eelduseks vahetu kontakt ametnikuga?
• Vastus: Kindlasti peab kohale tulema abiellumisavalduse ja abielu lahutuse avalduse esitamiseks.

• Küsimus: Kuidas toimub tõendite väljastamine, kui linnavalitsus on suletud?
• Vastus: Tõendeid saab taotleda e-posti kaudu. Kõik avalduse vormid on leitavad Pärnu linna kodulehelt.

• Küsimus: Milliseid perekonnaseisutoiminguid saab teha digitaalselt?
• Vastus: Digitaalselt on võimalik: registreerida sündi (abielus vanemad ), taotleda korduvat perekonnasündmuse dokumenti (sünnitõend, abielutõend, lahutusetõend, nimemuutmise tõend ), nimemuutmine (alaealise puhul erisused), taotleda andmeid rahvastikuregistrist, taotleda abieluvõimetõendit, registreerida elukohta.

Perekonnaseisuametnik Kristina Jürisoo (kristina.jurissoo[at]parnu.ee, 444 8231)


Matused
• Küsimus: Kuidas eriolukorra ajal matuseid korraldada?
• Vastab Lääne regiooni eriolukorra tööde juht Heiki Soodla: Et kaitsta inimeste elu ja tervist, tuleb matusetalitus korraldada selliselt, et on tagatud meetmed hoidmaks ära võimalikku nakatumist. Matusetalitus tuleb läbi viia äärmiselt piiratud omaste ringis, sõltumata sellest, kas tegemist on kirstu- või urnimatusega.

Matusel tuleb hoiduda tavapärastest leina jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest ning vältida muul viisil füüsilist kokkupuudet teiste inimestega. Vältida tuleb lahkunu ja leinatalitusega seotud esemete puudutamist. Matusetalitus tuleb läbi viia (äärmiselt) lühidalt: vältida tuleb peielaua korraldamist ja matusetalituse pidamist ruumides (kirikud, kabelid, kodud, ärasaatmiseks kohandatud ruumid). Talitus tuleb läbi viia kalmistul või mujal vabas õhus.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid