kaasav eelarve ideeh2kk
kaasav eelarve ideekorje
kaasav eelarve hindamine
kaasav eelarve h22letus

Projektide hindamine 26. aprillist 9. maini


Esitatud projekte hindab enne rahvahääletust Pärnu linnavalitsuse komisjon

Hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
1. vajalikkus ja olulisus Pärnu linnale;
2 teostatavus 12 kuu jooksul projekti esitamise tähtpäevast;
3 jätkusuutlikkus;
4. rahastamisvajaduse põhjendatus kaasava eelarve osast ning rahastuse suuruse ja kasusaajate arvu suhte optimaalsus;
5. kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
6. teostaja varasem edukus sarnaste ettepanekute elluviimisel.

• Komisjonil on õigus esitatud projekt kaasavast eelarvest rahvahääletusele esitamisest kõrvaldada, kui projekt on vastuolus heade kommete, käesoleva korra või teiste õigusaktidega. Projekti kõrvaldamisest informeeritakse projekti esitajat koos põhjendustega.
• Komisjonil on õigus paluda projektide esitajatel oma ideed täiendada ning täpsustada.
• Komisjonil on õigus teha projektidest eelvalik ja piirata hääletamisele minevate projektide arvu, põhjendades sealjuures oma valikuid. Rahvahääletusele minevad projektid avaldatakse Pärnu linna kodulehel.
• Hindamisprotsessi kohta koostatakse aruanne, mis sisaldab komisjoni tagasisidet kõikide ideede kohta

Ajajoon:
• 30. aprill - ideede esitajad saavad tagasiside komisjoni poolt
• 3. mai - ideede esitajad teevad täiendusi komisjoni tagasiside põhjal
• 7. mai - valitakse ideed, mis pääsevad edasi rahvahääletusele
• 10. mai - algab rahvahääletus


Komisjoni koosseis:
1. linnapea Romek Kosenkranius;
2. abilinnapea Varje Tipp;
3. abilinnapea Meelis Kukk;
4. abilinnapea Silver Smeljanski;
5. abilinnapea Mart Järvik;
6. Audru osavallakeskuse juhtaja Priit Annus;
7. Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann;
8. Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson;
9. planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel;
10. arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp;
11. finantsanalüütik Triin Tillart;
12. linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja Karmo Näkk;
13. linnaaednik Anu Nurmesalu;
14. raamatupidamise teenistuse juhataja Karin Holland;
15. taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur.


Küsimuste korral kirjuta/helista:
• Toomas Toodu
• toomas.toodu[at]parnu.ee
• 444 8363

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid