Jäta menüü vahele

- Ettevõtlustoetuse andmise kord
- Toetusetaotlus ja -aruanne

NB! Toetusetaotlusi saab esitada 30. septembrini 2021

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine. Ettevõtlustoetust on välja antud 2012. aastast alates.

Kes saavad toetust taotleda?
» Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot.
» Taotleja peamine tegevuskoht peab olema Pärnu linnas (sh osavallad) ning taotleja peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.

Taotluste hindamisel lähtutakse kolmest põhimõttest: 
1. töötajate arv, maksutulu laekumine ja prognoos; 
2. ettevõtte käibemahu ja kasvu potentsiaal; 
3. ettevõtte terviklik, pikaajaline ja strateegiline äriplaan, kus ettevõte peab tõestama, et tegemist on töötava ja jätkusuutliku kasvupotentsisaaliga ärimudeliga; ärimudel peab olema skaleeritav ning toetuse saamisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Toetatavad tegevused on:
1) eksperdi kaasamine toote- ja teenusearenduse nõustamiseks;
2) toote- ja teenusearendusprojektide koostamine;
3) eksperdi kaasamine tehnoloogiaalaseks nõustamiseks;
4) ekspordiplaanide koostamine;
5) turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
6) tööalased täiendkoolitused, koolitusvisiidid;
7) välis- ja sisemesside külastamine ja osalemine;
8) eksportturgudele suunatud turundustegevused.

Toetuse taotlemine ja aruandlus

» Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts
» II taotlusvooru väljakuulutamisel on taotluse esitamise tähtaeg 30. juuni ja III taotlusvooru väljakuulutamisel 30. september.

Taotlust on võimalik esitada:
» e-teeninduses 

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) projektitegevuste kirjeldus ning ajakava;
2) tegevuskulude eelarve tegevuste lõikes;
3) kaasatavate konsultantide nimekiri, tutvustus (kui projekti raames kaasatakse konsultant(e));
4) jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne;
5) kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti raames viiakse ellu turundustegevusi.

» Toetuse alammääraks on 1000 eurot ja ülemmääraks 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
» Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt 30% projekti kogumahust.

» Projekt tuleb ellu viia 12 kuu jooksul alates toetuse eraldamise otsusest. 
» Toetus makstakse välja peale projektitegevuste elluviimist. Projekt tuleb ellu viia vastavalt taotluses esitatud tegevuskavale ning kulueelarvele.
» Toetuse saaja peab hiljemalt 1 kuu jooksul pärast abikõlblikkuse perioodi esitama arenguteenistusele vormikohase aruande koos kuludokumentide ning neid tõendavate maksekorraldustega.
» Toetus makstakse välja pärast aruande kinnitamist 7 tööpäeva jooksul.


Eraldatud toetused
12. juuli 2021
26. aprill 2021

19. oktoober 2020

27. juuli 2020

27. aprill 2020
15. aprill 2019
22. oktoober 2018
30. juuli 2018
16. aprill 2018

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Ettevõtluse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8360
argo.mattas[at]parnu.ee

Ettevõtluse spetsialist
Toomas Toodu
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
toomas.toodu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid