Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on parima arhitektuurse ja kasutusfunktsioonile sobivaima lahenduse leidmine Pärnu kunstihoonele ning sellega piirnevale väliruumile.

Multifunktsionaalne kunstihoone, mis koosneb galeriidest ja saalidest, Pärnu Kunstikooli ruumidest ning loomemajanduse rendipindadest, on kavandatud Pärnu kesklinna, Pikk tn 14 (62501:001:0198) kinnistule. Sellega piirnevale Ringi tn 2 kinnistule (62510:127:0030) on kavandatud avalik linnaväljak.

» Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering
» EALi arhitektuurivõistluste juhend 2013

Konkursil osalemine
» Hankemenetlus viiakse läbi riigihangete registris (e-RHR)
» Konkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks tuleb hanke juurde registreeruda
» Hankedokumendid
» Võistlusülesande abimaterjalid (pakk on mahukas, allalaadimine võtab aega)

Ideekavandid tuleb esitada hiljemalt 3. mail 2019 kl 16.00 
» Pakkumuse kvalifitseerimis- ja vastavusdokumendid tuleb selleks tähtajaks esitada e-RHR
» Ideekavandi võistlustööd sisaldavad materjalid tuleb tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda või saata omal vastutusel kas posti või kulleriga aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Tähtajad:
» Võistlusülesande ja kavandi arhitektuurse lahenduse kohta küsimuste esitamise viimane päev on 15. aprill 
» Konkursi dokumentide kohta küsimuste esitamise viimane päev on 26. aprill 
» Pakkumused avab komisjon e-RHR-is 3. mail kell 16.00
» Ideekavandite hindamine 10. mail
» Tulemuste avalikustamine 4. juunil

Arhitektuurivõistluse peakorraldaja on Pärnu Linnavalitsus
Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakunsnik Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee