AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1. veebruaril 2019 kell 14.30
Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 7. detsembrist 2018 kuni 7. jaanuarini 2019 ning sel ajal laekus planeeringulahenduse kohta üks avaldus.

Detailplaneeringu ala suurus on ca 806 m2, mis asub Raba, Nelgi, Sireli ja Kibuvitsa tänavate vahelises kvartalis ning hõlmab hoonestamata Raba tn 20a kinnistut. Raba tn 20 a krundile on lubatud rajada üks hoone, lubatud suurima maapealse ehitisealuse pindalaga 320 m2. Hoone maksimaalne kõrgus on 8,0 m arvestatuna antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast 7,80 m abs. Suurim lubatud maapealne korruselisus on kaks korrust. Maa-alust korrust ette ei nähta.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks laohoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Raba tn 20a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 19.11.2018 korraldus nr 948)


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid