AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


27. maist kuni 27. juunini 2019  
Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kinnistu suurusega 695 m², asub Pärnu linnas Aia ja Kajaka tänava nurgal ning hõlmab hoonestatud ärimaa juhtotstarbega Aia tn 30b kinnistut. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga kokku 209 m2. Ehitusõigusega lubatud suurim hoonete arv krundil jaguneb põhielamuks (kolm korterit) ja abihooneks. Kahekorruselise põhielamu suurim lubatud kõrgus on 9,5 m ja abihoone suurim lubatud kõrgus on piiratud 4,0 m tulemüüri peale.

Suurimad lubatud kõrgused on antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast põhielamu korral 3.60 m abs ning abihoone korral 3.40 m abs. Põhielamule võib rajada maa-aluse korruse, mille suurim lubatud maa-alune ehitisealune pindala on 120 m2.

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa.

Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates ärimaa maakasutuse juhtotstarbe asemele väikeelamumaa juhtfunktsiooni.

Pärnu linnas Aia tn 30b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 25. aprill 2019 nr 37)
DP kooskülastused


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid