AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]parnu.ee


27. maist kuni 27. juunini 2019  
Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suurus on 1891 m2, mis asub Pärnu linnas, Riia mnt ja Pärnu jõe vahelisel alal, Suur-Jõe tänava ja Väike-Jõe tänava ristumisel ning hõlmab ühiskondlike hoonete maa juhtotstarbega Suur-Jõe tn 18 kinnistut.

Varem haridusasutusena kasutusel olnud hoone on kavas ümber planeerida korterelamuks. Krundile on lubatud ehitada kaks hoonet (põhihoone ja kõrvalhoone) suurima ehitisealuse pinnaga kokku 670 m2.

Kolmekorruselise põhihoone maksimaalne kõrgus hoonestusalas HA-1 on 13,0 m ja ühekorruselise kõrvalhoone maksimaalne kõrgus koos tulemüüriga hoonestusalas HA-2 on 4,5 m arvestatuna planeeritavast keskmisest maapinna kõrgusest 4,50 m abs. Lubatud on rajada üks maa-alune korrus.

Krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele korruselamumaa. Detailplaneeringuga muudetakse linna üldplaneeringut määrates ühiskondlike hoonete maa maakasutuse juhtotstarbe asemele korruselamumaa juhtfunktsiooni.

Pärnu linnas Suur-Jõe tn 18 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavolikogu otsus 25. aprill 2019 nr 35)
DP kooskõlastused


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Planeeringute ja maa spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Rain Pulk 
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid