AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


16.–30. september 2019
A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuala suuruseks on ca 1400 m², mis asub Pärnu linna rannarajoonis, A. H. Tammsaare pst – Side tänava- Papli tänava ja Kuuse tänava vahelises kvartalis.

Detailplaneeringuga liidetakse Papli tn 10, Papli tn 12 ja A. H. Tammsaare pst 25 üheks 1386 m2 suuruseks krundiks, mis järgmise etapina jagatakse kaheks üksikelamumaa krundiks suurustega 688 m2 (POS 1) ja 698 m2 (POS 2).
POS 1 krundile on lubatud rajada kaks hoonet (põhihoone ja abihoone) suurima ehitisealuse pindalaga kokku 206 m2.

Kahekorruselise põhihoone maksimaalne kõrgus on 9,0 m ja ühekorruselise abihoone kõrgus 4,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast planeeritud maapinnast 1.8-1.9 m abs. Suurim hoonete arv krundil POS 2 jaguneb põhielamuks ja abihooneks (kaks hoonet) suurima ehitisealuse pindalaga kokku 209 m2. Kahekorruselise põhihoone maksimaalne kõrgus on 9,0 m ja ühekorruselise abihoone kõrgus 4,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast planeeritud maapinnast 1.6-1.7 m abs. Maa-aluseid korruseid planeering ei kavanda .

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele väikeelamumaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

A. H. Tammsaare pst 25 ja Papli tn 10 ning 12 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 26.08.2019 korraldus nr 572)
Kooskõlastused


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid