Pärnu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Pärnu Linnavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 63 algatati Pärnu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kogu uue moodustunud omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu suundumuste ja põhimõtete määramine. Vastavalt Planeerimisseaduse §74 lg 4 on üldplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine kohustuslik. 

Pärnu linna üldplaneeringu kehtestaja on Pärnu linnavolikogu ning koostamise korraldaja ja koostaja on Pärnu linnavalitsus (volikogu[at]parnu.ee, linnavalitsus[at]parnu.ee Suur-Sepa 16, Pärnu linn, Pärnu linn).
Vaata ka: Pärnu linna üldplaneeringute ülevaatamine 2014-2017


Kehtivad üldplaneeringud

Liiklusskeem
liiklusskeem

Keskkonna teemakaart
keskkonna teemakaart

Arhitektuursete tingimuste plaan
arhtingimused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid