- Ehitusseadustik (§ 26-34)
- Ehitisregister
- Ehitisregistri taotlusvormid
Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded

» Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud
» Väljastatud projekteerimistingimused (al 01.01.2018)
» Väljastatud projekteerimistingimused (kuni 31.12.2017)

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Projekteerimistingimusi väljastab kohalik omavalitsus. Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise kasutamise otstarve, asukoht, arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused, haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted jms.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib projekteerimistingimusi anda juhul, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta või kui detailplaneeringut ei ole planeeritud kujul võimalik enam täielikult ellu viia või on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste taotlemine

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse ehitisregistri kaudu.
Kui see ei ole võimalik, siis esitatakse vajalikud dokumendid Pärnu linnavalitsusele.

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid (lk lõpus kolm viimast vormi):
- projekteerimistingimused
- projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
- projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Riigilõiv
Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot. Riigilõiv tuleb kanda Pärnu linnavalitsuse arveldusarvele IBAN EE821010220041186012. Selgitusse märkida mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress. Vaata lisaks: Ehitustegevuse riigilõivud

Projekteerimistingimuste menetlus
Detailplaneeringu olemasolu korral toimub projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. (vt projeketeerimistingimusteeelnõude avalikud väljapanekud)

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse dokumendiregistris. Sisestage pealkirjaväljale "projekteerimistingimuste väljastamine". Otsida võib ka osakondade otsuste alt.

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00