Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse saal nr 103)
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Väljapanekud on avatud tööpäeviti 8.00-16.00

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


20.  september kuni 4. oktoober 2019
Projekteerimistingimustega täpsustatakse Malmö tn 23 kinnistul detailplaneeringuga määratud kinnistu sihtotstarvete osakaale selliselt, et elamumaa sihtotstarve jääb kinnistul 75% - 85% ja ärimaa osakaal 15% - 25% tingimusel, et hoone esimesel korrusel peab säilima avalikkusele suunatud ärifunktsioon (nt kaubandus jmt) ja et igale elukorterile on tagatud vähemalt üks parkimiskoht omal kinnistul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


13. - 27. september 2019
Projekteerimistingimustega suurendatakse Tiiru tn 2 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses, samuti kõrgust 10% ulatuses (senise 9 meetri asemel 9,9 meetrit) ja korruselisust kahelt korruselt kolmele tingimusel, et kinnistule kavandatakse üksikelamu.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


14.-27. september 2019
Audru Vallavolikogu 12.06.2014 otsusega nr 34 on kehtestatud Liu külas Liu kalatsehhi kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega nihutatakse Liu kalatsehhi kinnistule ettenähtud hoonestusala 3% ulatuses varjualuse püstitamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


4. - 13. september 2019
Projekteerimistingimustega kavandatakse püstitada alale ajutine harrastajatele mõeldud vibuväljak koos seda teenindavate ehitistega – vibulaskeala 100x100 meetrit, parkla, kaitsevall ja kaks väikeehitist alla 20 m².

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


29. august kuni 11. september 2019
Audru Vallavolikogu 07.04.2005 otsusega nr 311 kehtestatud Aabrami-Enno-Metsa ja Metsanurga kinnistu (Lõvi elamuala) detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Lõvisüda tee 17 kinnistule ettenähtud hoonestusala 4% ulatuses abihoone püstitamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


29. juuli kuni 11. august 2019
Audru Vallavolikogu 19.08.2004 otsusega nr 204 on kehtestatud Papsaare külas Kullimetsa kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Meremetsa tee 21 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 7% ulatuses ja lubatakse vähendada katusekallet 30 võrra.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


26. juuli kuni 9. august 2018
Paikuse Vallavolikogu 21.01.2002 otsusega nr 2 on kehtestatud Kitse maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada Paikuse alevis, Pihlaka tn 6 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


9.-23. august 2019
Pärnu Linnavolikogu 16.04.2009 otsusega nr 23 on kehtestatud Ranna pst 2 ja 4 kruntide, Kuuse tn 4 ja 6 kinnistute detailplaneering (kehtestamisest jäi välja Kuuse tn 4 kinnistu). Projekteerimistingimustega suurendatakse Lehe tn 5 kinnistul detailplaneeringuga määratud kõrgust 10% ulatuses (senise 8,5 meetri asemel 9,35 meetrit) katusele pääsu osas (trepikoda ja liftišaht).

- Projekteerimistingimuste eelnõu


15.-29. juulini 2019
Pärnu Linnavolikogu 16.02.2006 otsusega nr 14 on kehtestatud „Rüütli tn, Ringi tn, Kuninga tn ja Hommiku tn vahelise kvartali detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Hommiku tn 8 ja 8a kinnistutele detailplaneeringuga määratud krundijaotust kinnistutele ehitusliku kompleksi (ühe hoone) püstitamiseks ja detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi korruselisuse osas,  võimaldamaks hoonele -1 korruse ehk maa-aluse korruse rajamist.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem
- Hoone lõige


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid