7.–20. mai 2018
Pärnu Linnavolikogu 21.09.2006 otsusega nr 97 on kehtestatud Tui tn 6 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10% ulatuses, täpsustatakse ehitusjoont, parkimislahendust ja hoone nurgalahendust.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


Veebilehel kasutatakse küpsiseid