11.–24. märts 2019
Pärnu Linnavalitsuse 15.08.2011 korraldusega nr 276 on kehtestatud Tallinna mnt, Lõo tn ja oja vahelise ala detailplaneering. Projekteerimistingimustega vähendatakse Kulla tn 12 kinnistule ettenähtud hoonestusala kuni 8% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


Veebilehel kasutatakse küpsiseid