14.– 8. märtsini 2019
Pärnu Linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 8 on kehtestatud „Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Pähkli tn 2 kinnistule detailplaneeringuga määratud arhitektuurilisi, ehituslikke tingimusi katusekalde osas.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


Veebilehel kasutatakse küpsiseid