15.–29. september 2016
Pärnu Linnavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 8 on kehtestatud Kirsi tn, Savi tn, Raba tn ja Ehitajate tee vahelise ala detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse nimetatud detailplaneeringuga Nelgi tn 35 kinnistule määratud hoonestusala 10% ulatuses.

- Nelgi 35 projekteerimistingimuste eelnõu
- Nelgi 35 asendiplaan


Veebilehel kasutatakse küpsiseid