Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Seoses 1. jaanurist 2018 toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi. Vormides vajalike paranduste sisseviimisega läheb aega. Vormid on jagatud valdkonniti ja seotud vastava valdkonna struktuuriüksusega. Nt varem kuulusid haridus, kultuur ja sport Haridus- ja kultuuriosakonna (HKO) alla ning taotlused tuli esitada HKO-le. Uuest aastast on haridusosakond ja kultuuri- ja sporditeenistus eraldiseisvad ning dokumendid jms tuleb esitada vastavale struktuuriüksusele.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid (sõltumata valdkonnast) palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Sünni registreerimise avaldus

PDF 

eesti.ee

 (eesti.ee-s sünni registreerimiseks peavad vanemad  olema omavahel abielus)

Abiellumisavaldus 

PDF

   

Abielu lahutamise ühine avaldus 

PDF

   

Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus

PDF

   

Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

PDF

   

Isaduse omaksvõtu avaldus 

PDF

   

Nime muutmise avaldus

PDF

   

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus 

PDF

   

Põlvnemise välistamise avaldus

PDF

   

Rahvastikuregistri andmete muutmise avaldus 

PDF

   

Statistiliste andmete teade 

PDF

eesti.ee  

Elukohateade 

PDF  eesti.ee  

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid 

 (vormid on määruse lisadena)

Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks 

PDF