Avalduste, taotluste vormid

» Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. 
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga. 
» Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Vormid on jagatud valdkonniti. Seoses toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi, kuid sõltumata valdkonnast, tuleb dokumendid saata linnavalitsusele. 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Pärnu linn

     

Erakooli tegevustoetuse taotlus ; Lisa - õppurite nimekiri

 

 

Erakooli tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotlus

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis

PDF

RTF

 

Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse taotlus

RTF 

 

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse kasutamise aruanne

RTF

 
Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi taotlus juriidilistele isikutele   

Huvihariduse ja huvitegevuse võistlemistoetuse taotlus 

Huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendi toetuse taotlus 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Lasteaiakoha taotlus

Töö kaotanud vanematele makstav lapse koolitoetus

PDF

RTF

 


Audru osavald

     

Noorteprojekti konkursi aruanne

PDF 

RTF