Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Seoses 1. jaanurist 2018 toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi. Vormides vajalike paranduste sisseviimisega läheb aega. Vormid on jagatud valdkonniti ja seotud vastava valdkonna struktuuriüksusega. Nt varem kuulusid haridus, kultuur ja sport Haridus- ja kultuuriosakonna (HKO) alla ning taotlused tuli esitada HKO-le. Uuest aastast on haridusosakond ja kultuuri- ja sporditeenistus eraldiseisvad ning dokumendid jms tuleb esitada vastavale struktuuriüksusele.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid (sõltumata valdkonnast) palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Pärnu linn

     

Avalike ürituste korraldamise taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse taotlus

 

 

Kultuuriprojektide toetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF 

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus

 

 

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse kasutamise aruanne

 

 

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus 

 

 

 

- LIsa 1. Andmed kollektiivi kohta

 

   

- LIsa 2. Kollektiivi nimekiri 

 

   

Kultuuriühingute tegevustoetuse aruanne

 

Loomestipendiumi taotlus      
Loomestipendiumi kasutamise aruanne      
Sporditegevuse toetuse taotlus

 (sisselogiminne ID-kaardiga, mobiil-ID-ga, Smart-ID-ga või pangalingi kaudu)

Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne + kuluaruanne

 

   

Spordiprojektide toetuse taotlus

RTF

 

Spordiprojektide toetuse kasutamise aruanne

RTF

 


Audru osavald

     
Projektitoetuse kasutamise aruanne      

Vabaühenduste tegevustoetuse kasutamise aruanne

     


Paikuse osavald

     

Kultuurirahastu projektitoetuse kasutamise aruanne

PDF

RTF

 
Sporditegevuses toetuse taotlus      

Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne