Avaldused, taotlused, e-teenused

» e-teenustes avalduse esitamiseks on üldjuhul vajalik sisselogimine
» Failide täitmiseks arvutis laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
» Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressile:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eluruumi üürimise taotlus

 

 

 
Eluruumi kohandamise toetuse taotlus raske või sügava puudega isikutele   

Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus

 

Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ; e-teenus

 

 

Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale doc ; e-teenus 

 

 

Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale

 

 

 

Hooldekodukoha taotlus (väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus)

 

 

Hooldustoetuse taotlus hooldusteenuse (hooldekodu) eest tasumiseks

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus 

Isikliku abistaja teenuse taotlus 

 

Lapse sünnitoetuse taotlus 

Matusetoetuse taotlus doc ;  e-teenus 

Päevahoiuteenuse taotlus täisealisele erivajadustega isikule

     

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettapanek

 

 

 

Sotsiaalprojektide toetuse taotlus ; aruanne

   

Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevustoetuse taotlus ; aruanne

 

Terviseprojektide toetuse  taotlus ; aruanne

     

Tugiteenuse taotlus raske või sügava puudega lapsele

   

 

Tugiisikuteenuse taotlus lastega peredele

   

Tugiisikuteenuse taotlus täisealisele isikule

 

 

 

Ühekordse lisatoetuse taotlus

 

 

 

Rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetuse taotlus (Audru osavald)