Avalduste, taotluste vormid

» Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. 
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga. 
» Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Vormid on jagatud valdkonniti. Seoses toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi, kuid sõltumata valdkonnast, tuleb dokumendid saata linnavalitsusele. 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee