Avalduste, taotluste vormid

» Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. 
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga. 
» Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Vormid on jagatud valdkonniti. Seoses toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi, kuid sõltumata valdkonnast, tuleb dokumendid saata linnavalitsusele. 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Erateedele kruusa eraldamise taotlus

     

Eriveoloa taotlus

eesti k

inglise k

 

Kaeveloa taotlus

   

Kaeveloa tagatisraha arvestus

   

Liikluskeelualasse sissesõidu taotlus

 

   

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 

     

- kahe- ja enamalapselise pere lastele õppeperioodiks

 RTF

 

- nelja- ja enamalapselise pere liikmetele

 RTF

 

- eestkoste all olevatele isikutele

 RTF

 

Teede ja tänavate sulgemise taotlus

PDF

 

 

Viivistasu otsuse vaie

PDF

RTF