Jäta menüü vahele

» Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord


Pärnu linna arengukava 2035 muudatuste ja eelarvestrateegia 2022–2026 väljapanek 
30. juulini 2021


Arengukava muudatused puudutavad tegevuskava aastateks 2022–2026 koos investeeringutega, mida on Pärnus kavas teha kuni aastani 2035. Eelarvestrateegias planeeritakse vahendeid, mille abil arengukavas püstitatud eesmärkideni jõuda.

» Arengukava 2035 muudatused
» Eelarvestrateegia 2022–2026 
» Kehtiv Pärnu linna arengukava aastani 2035 (terviktekst) 

Arengukavaga ja eelarvestrateegiaga saab lisaks veebilehele tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16) ning osavallakeskustes: Audru (Pärna allee 7), Paikuse (Pärnade pst 11) ja Tõstamaa (Sadama tee 2).

Kirjalikke täiendus- ja parandusettepanekuid saab esitada 30. juuli kella 17ni
» veebivormi kaudu
» saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
» saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
» linnavalitsuses ja osavallakeskustes kohapeal 

Ettepanekuid saab esitada ka avalikul arutelul, mis toimub neljapäeval, 5. augustil


Pärnu linna arengukava aastani 2035
» Arengukava terviktekst
» Arengukava kinnitamise määrus

» Pärnu linna eelarvestrateegiad
» Pärnu turismistrateegia 2025
» Pärnu arengusuunad 2035
» Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“
» Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025
» Pärnu linna haridusasutuste arengukavad

» Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2014-2020
» Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava
» Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025
» Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023
» Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
» Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastani 2026
» Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)

Audru osavald
» Audru valla energeetika arengukava
» Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 (lisad)
» Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Paikuse osavald
» Paikuse aleviku arengukava 2011-2016 ja Seljametsa küla arengukava 2011-2024
» Silla küla arengukava 2008-2016
» Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2016-2027

Tõstamaa osavald
» Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028 
Arengudokumentide koostamised, avalikustamised

Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035 koostamine
» Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035
» Avalik väljapanek toimus ja ettepanekuid sai esitada 11. maini 2021
» Avalik arutelu toimus 19. mail 2021

Pärnu kultuuri- ja spordistrateegia 2030 koostamine
» Vaata lähemalt...

Pärnu linna arengukava 2035 ja eelarvestrateegia 2021-2025
(väljapanek 2020)
» Pärnu linna arengukava aastani 2035 muudatused 
» Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2025
» Pärnu linna arengukava aastani 2035 (terviktekst) 
» Arengukava kinnitamise määrus

» Avalik väljapanek toimus 21. septembrist 11. oktoobrini 2020
» Ettepanekuid sai esitada 11. oktoobrini 2020
» Avalik arutelu toimus 14. oktoobril 2020 (vaata järele)


P2rnu arengukava2035 tiitel

arengusuunad2035HNS21turisimistrateegia

Pärnu visioon 2050
P2rnuvisioon2050 2

Veebilehel kasutatakse küpsiseid