Pärnu Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna jäätmekava 2019-2023
» Pärnu linna jäätmekava 2019-2023

Avalik väljapanek toimus 5. juulini 2019
Ettepanekuid sai esitada 5. juuli kella 17.00-ni
Avalik arutelu toimus 7. augustil kell 17.00


Pärnu Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna arengukava aastani 2035 muudatused ning Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024

» Pärnu linna arengukava aastani 2035
» Pärnu linna arengukava aastani 2035 muudatused
» Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024

Avalik väljapanek toimus 25. juunist kuni 14. augustini 2019
Ettepanekuid sai esitada 14. augusti kella 17.00-ni
Avalik arutelu toimus 15. augustil 2019 kell 16.00


Veebilehel kasutatakse küpsiseid