Rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja muutmine (Siseministeerium)
Rahvastikutoimingud, toimingute avaldused, õigusaktid (Siseministeerium)
Rahvastikuregistri toimingud (eesti.ee)

- Andmete muutmise ja parandamise avaldus (.pdf)
- Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (.pdf)
Statistiliste andmete muutmine (eesti.ee)
- Statistiliste andmete teade (.pdf)

» Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid.
» Täisealine isik saab oma andmete õigsust rahvastikuregistris kontrollida riigiportaalis eesti.ee.
» Alaealise lapse andmete vaatamise õigus on tema vanemal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal.

» Andmetest vea leidmisel on võimalik sellest teada anda eesti.ee kaudu või pöörduda andmete muutmiseks/parandamiseks Pärnu linnavalitsuse perekonnaseisuametnike poole
» Rahvastikuregistris puuduoleva Eestis koostatud perekonnaseisudokumendi registrisse sisestamist saab tellida eesti.ee kaudu, välisriigi koostatud perekonnaseisudokument tuleb registrisse kandmiseks esitada Pärnu linnavalitsusele. Vaata lähemalt: Perekonnasündmuse dokumendid


Andmete parandamise taotlemine Pärnu linnavalitsuse kaudu 
- vea avastamisel tuleb esitada linnavalitsusele vastav avaldus koos andmete muutmise alust tõendava dokumendiga
- digiallkirjastatud dokumendid saata e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee
- võib tulla Pärnu linnavalitsusse kohale. 

Vajalikud dokumendid kohale tulles:
- allkirjastatud avaldus 
- isikut tõendav dokument
- andmete muutmise alust tõendav dokument

 Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral

Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral (Siseministeerium)-
- Rahvastikuregistri teenused (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)

» Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel eraisikutel  võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut. 
» Kui soovitakse andmeid rahvastikuregistrist vähem kui 20 inimese kohta, väljastab need Pärnu linnavalitsus.
» Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, milles kindlasti märkida:
- juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;
- füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
- andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, aeg ja viis;
- taotletavate andmete koosseis ja hulk;
- taotletav juurdepääsu viis;
- kinnitus, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul, viisil.

Digiallkirjastatud avaldus saata:
- päring kuni 20 inimese kohta e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- päring enama kui 20 inimese kohta e-postile abi[at]rahvastikuregister.ee 

Avalduse esitamiseks võib tulla ka Pärnu linnavalitsusse kohale 

Riigilõiv
- Rahvastikuregistri andmete parandamine - tasuta 
- andmete väljavõte või väljatrükk  ühe isiku andmete kohta - 5 eurot.

Tasumine
Saaja: Rahandusministeerium
» Swedbank EE932200221023778606
» SEB pank EE891010220034796011
» Luminor Bank EE701700017001577198
» Danske Bank EE403300333416110002

Viitenumber: 10294002000105

Selgitusse kirjutada teenuse/toimingu nimetus, nt:  uue nime andmine, korduva tõendi väljastamine, abielu registreerimine, jne.

Perekonnaseisuametnikud

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
E, T, N: 8.00-12.00; 14.00-16.00
R: 9.00-12.00

Kristina Jürissoo
kab 328 (III korrus)
444 8231
kristina.jurissoo[at]parnu.ee

Liis Rausk
kab 329  (III korrus)
444 8232
liis.rausk[at]parnu.ee

Rahvastikuregistri spetsialistid

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
kab 104 (I korrus)
E, T, K, R: 09.00-12.00; 13.30-16.00

Liivi Õunapuu
444 8207
liivi.ounapuu[at]parnu.ee

Laura Merirand
444 8206
laura.merirand[at]parnu.ee

Rahvastikuregister

Kasutajatugi
abi[at]rahvastikuregister.ee
612 4444
E-R 8.15–17.00

SMIT
612 6200
smit[at]smit.ee