- Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine (eesti.ee)
- Perekonnasündmuse tõendi väljastamine (eesti.ee)
Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (.pdf)

» Perekonnaseisutoimingut tõendavad andmed rahvastikuregistris või nende andmete alusel väljastatud väljavõte. 
» Isiku enda andmete päringu abil on eelnevalt võimalik kontrollida, millised dokumendid on juba registrisse sisestatud. Vaata lähemalt: Rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja parandamine 


Perekonnasündmuse tõendite väljastamine
» Teenus võimaldab tellida paberile trükitud tõendi, millel on ametniku allkiri ja pitser. 
» Tellida saab oma sünnitõendit, abielutõendit, abielulahutuse tõendit, aga ka oma lapse või abikaasa surmatõendit või lapse sünnitõendit. Sünni ja surma registreerimisel ning abielu ja lahutuse kinnitamisel väljastatakse avaldaja soovil esmane tõend tasuta.
» Kui isik soovib oma perekonnaseisuandmete tõendamiseks väljavõtet pärast sündmuse registreerimist, väljastatakse talle tasu eest korduv tõend kohalikust omavalitsusest või Eesti konsulaarasutusest välisriigis.

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta saab taotleda:
» Rahvusarhiivist on võimalik saada andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926. Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal VAU koondab kõiki perekonnasündmustega seotud andmebaase.
» Pärnu linnavalitsuse (endises maavalitsuse) arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926, samuti perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

» Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond väljastab:
- tõendeid ainult nende, alates 01.07.1926 registreeritud perekonnaseisusündmuste (sünni-, surma-, abielu- ja abielu lahutuse) kohta, mida maavalitsuste arhiivides ei ole säilinud;
- väljavõtteid Petserimaa (Vilo, Rootova, Kalda, Linnuse, Petseri vald), Harjumaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa valdade perekonnakirjadest;
- kinnitatud väljavõtteid aastail 1920 kuni 1944 toimunud nimemuutmiste otsustest.

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:
· Eesti Genealoogia Selts
· Onomastika andmebaas (nimede andmebaas)
· Eestikeelne perekonnaajaloo foorum (foorum perekonna ning suguvõsa ajaloo huvilistele)
· Eesti Isikuloo Keskus (isikuloolisi andmeid eestlaste ja Eestis elanud isikute kohta, eluloo- ja arhiiviuuringud)

Tõendi taotlemine Pärnu linnavalitsuse kaudu
- tõendi saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus 
- avalduse võib esitada elektrooniliselt või saata postiga
- võib tulla Pärnu linnavalitsusse kohale 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud avaldus palume saata aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Kohale tulles kaasa võtta:
- avaldus (võib täita ka kohapeal)
- avaldaja isikut tõendav dokument.

Välisriigis koostatud perekonnasündmuse dokumendi registrisse kandmine

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokument tuleb registrisse kandmiseks esitada Pärnu linnavalitsusele
- dokumendi registrisse kandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.
- esitatav dokument peab olema legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Täpsem info legaliseerimise ja apostille'ga kinnitamise kohta: Konsulaarteenused
- vajalik isiklik kohaletulek
- kaasa võtta rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument ning Isikut tõendav dokument

Riigilõiv

- Perekonnasündmuse dokumendi registrisse kandmine - tasuta
- Esmakordne perekonnasündmuse registreerimise tõend - tasuta
- Rahvastikuregistri väljavõte (nii kinnitatud kui kinnitamata) - tasuta
- Korduv sünni-, surma-, abielu-, ja abielulahutuse tõend - 10 eurot
- Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakiri - 10 eurot.
- Korduv elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõend, nimemuutmise ja soo muutmise tõend -  5 eurot.
- Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt elektrooniline teatis või kinnitatud koopia - 5 eurot

Tasumine
Saaja: Rahandusministeerium
» Swedbank EE932200221023778606
» SEB pank EE891010220034796011
» Luminor Bank EE701700017001577198

Viitenumber 10294002000105

Selgitusse kirjutada teenuse/toimingu nimetus, nt:  uue nime andmine, korduva tõendi väljastamine, abielu registreerimine, jne.

Perekonnaseisuametnikud

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
E, T, N: 8.00-12.00; 14.00-16.00
R: 9.00-12.00

Kristina Jürissoo
kab 328 (III korrus)
444 8231
kristina.jurissoo[at]parnu.ee

Liis Rausk
kab 329  (III korrus)
444 8232
liis.rausk[at]parnu.ee