» Lähedase surma puhul saab esmast abi ja nõu matusebüroodest
» Leinajal endal tuleb valmis vaadata hauaplats, ülejäänu eest kannab soovi korral hoolt matusebüroo
» Matuste korraldamiseks maksab Pärnu linnavalitsus toetust 
» Surma registreerimist puudutavates küsimustes saab nõu Pärnu linnavalitsuse perekonnaseisuametnikelt 

Surma registreerimine alates 1. juulist 2019
» Alates 1. juulist 2019 ei pea surma registreerimiseks pöörduma enam kohaliku omavalitsuse poole. Surma registreerivad ja esmase surmatõendi väljastavad tervishoiuteenuse osutajad (perearstid, haiglad, kiirabi jne).
» Kui inimene sureb kodus, peavad lähedased selle kinnitamiseks kutsuma tööajal kohale perearsti, töövälisel ajal kiirabi (112)
» Pärnu linnavalitsuses registreeritakse surm ainult erandjuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne).

Vaata lähemalt:
» Surma registreerimine ja matused (eesti.ee) 
» 1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks
» Matusebürood 
» Hauaplatsi taotlemine
» Kalmistud


Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
- Matusetoetuse taotlus: doc ; e-vorm (vajalik sisselogimine)

» Matusetoetust makstakse surnu elukoha järgi, st selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel Pärnu linnas
» Matusetoetuse saamise õigus on matuse korraldajal, vajadusel peab toetuse saaja isiklikult kokku leppima saadud matusetoetuse jaotamise teiste isikutega, kes tuhastamise ja/või matmise korraldamise kulutuste katmisel on osalenud.
» Erandkorras võib matusetoetuse määrata matuse korraldajale, kellel ei olnud võimalik saada matusetoetust enda elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest seal kehtiva üldkorra alusel ja kes on korraldanud või korraldamas sellise isiku matmist või tuhastamist, kellel surma hetkel puudus rahvastikuregistris elukoha aadress või kelle elukoha aadress rahvastikuregistris oli väljaspool Pärnu linna
» Nõudeõigus matusetoetusele aegub 6 kuu möödumisel isiku surmast, kelle matuse korraldamise kulude katmiseks toetust taotletakse.

» Matusetoetuse suurus on 250 eurot 
» Matusetoetus kantakse toetuse taotleja näidatud pangakontole või kantakse kuludokumendi alusel ja toetuse taotleja nõusolekul teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

Taotlused tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele koos lisadokumentidega:
- isikut tõendava dokumendi koopia (olemasolul)
- kui surm on registreeritud väljaspool Eestit, siis on vajalik surma tõendav dokument, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus
- matuse korraldamisega kaasnevaid kulutusi tõendavad dokumendid.

Dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Taotlused võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

surmat6endi v2ljastamine
Surmatõendi väljastamine enne ja pärast 1. juulit

Perekonnaseisuametnikud

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
E, T, N: 8.00-12.00; 14.00-16.00
R: 9.00-12.00

Kristina Jürissoo
kab 328 (III korrus)
444 8231
kristina.jurissoo[at]parnu.ee

Liis Rausk
kab 329  (III korrus)
444 8232
liis.rausk[at]parnu.ee

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid