Teenused, toimingud

- Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv

» Koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumise toetuse leibkonna ühe liikme arvestuslikuks netosissetuleku piiriks on 180 eurot.
» Taotlejale, kelle leibkonna ühe liikme arvestuslik netosissetulek ei ületa 180 eurot määratakse toetuseks 100% tasumisele kuuluvast toidurahast.
» Üldjuhul makstakse koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumise toetust igakuiselt taotlusele järgneval poolaastal.

Toetuse taotlemine
Taotluse võib esitada lapsevanem, hoolduspere vanem, eestkostja või vajadusel lapse huvides pedagoog, kooli sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.
Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlus koos lisadokumentidega palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Dokumendid võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid