Toetused, soodustused

- Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv

» Koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumise toetust makstakse lastega leibkondadele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on allpool linnavalitsuse kehtestatud piiri.
» Koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumise toetuse leibkonna ühe liikme arvestuslikuks netosissetuleku piiriks on 130 eurot.
» Taotlejale, kelle leibkonna ühe liikme arvestuslik netosissetulek ei ületa 130 eurot määratakse toetuseks 100% tasumisele kuuluvast toidurahast.
» Üldjuhul makstakse koolieelse lasteasutuse ja kooli toidu eest tasumise toetust igakuiselt taotlusele järgneval poolaastal.

Toetuse taotlemine
Taotluse võib esitada lapsevanem, lapse hooldamisele võtja (perekonnas hooldamise lepingu alusel), eestkostja või vajadusel pedagoog, kooli sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja. 
Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee