Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise kord
Müügikoha hooajalise laiendamise ja hooajalise müügikoha paigaldamise juhend
Ülemäärase müra ja valgusefektide lubamine müügikohtade hooajalistel laiendustel
- Müügikoha laiendamise või paigaldamise taotlus

Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks ja hooajalise müügikoha paigaldamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele totlus. 

Taotlusele on vaja lisada:
1) asendiplaan (M 1: 200 – 500), kus on näidatud hooajalise laienduse maa-ala asukoht ja mõõdud;
2) aluspõranda rajamisel vaated (pealt ja eest) kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;
3) värvifoto (digitaalne) hoonest, mille ette või millega vahetult külgnevalt hooajaline laiendus paigaldatakse;
4) kaubandusliku inventari olemasolul selle värvifoto(digitaalne);
5) maa omaniku kooskõlastus, kui maa omanikuks ei ole Pärnu linn;
6) vajadusel tehnovõrkude omanike nõusolekud, kui igapäevaselt mitteteisaldatav hooajaline laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Ettevõtluse spetsialist
Sten Suurmäe
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8363
sten.suurmae[at]parnu.ee

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Ettevõtluse peaspetsialist
Aare Raev
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8360
aare.raev[at]parnu.ee

Asendiplaanide ja eskiisjooniste näidised
Näidis 1
terassi naidis1
Näidis 2
terassi naidis2
Näidis 3
terassi naidis3