Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linnas on 10 munitsipaallasteaeda, üks eralasteaed ja neli eralastehoidu. Audru osavallas 1 munitsipaallasteaed, 1 lasteaed- algkool ja 1 kool - lasteaed, Paikuse osavallas 1 lasteaed ja Tõstamaa osavallas 1 lasteaed.

Lasteaiad, lastehoiud
NB! Lasteaedade suvepuhkused 2024


Pärnu linna lasteaeda vastuvõtt

• Pärnu linna lasteaeda võetakse vastu 1,5 (1 aasta ja 6 kuud) kuni 7aastaseid lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas
• Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks, muutmiseks, tühistamiseks, lõpetamiseks jne esitab vanem taotluse haridussüsteemis ARNO
• Lasteaiakoha taotlemine

• Lasteaia valik on vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti
• Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteaiale ja ühte lasteaeda võetakse järjekorra alusel vastu ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib
• Kui vanema poolt soovitud lasteaedades puuduvad vabad kohad, pakutakse lapsele võimalusel asenduskohta teises lasteaias. Asenduskoha vastuvõtmisel säilib lapse järjekord vanema poolt soovitud lasteaedades
• Kui laps ei vaja kohta iga päev või ainult kindlatel nädalapäevadel, on võimalik taotleda osaajalist kohta

• Lapse järjekorra aluseks on taotluse esitamise kuupäev
• Kui taotluse esitamise ajal ei ole lapse rahvastikuregistri järgne elukoht Pärnu linn, arvestatakse taotluse esitamise ajaks linna elanikuks registreerimise aeg

• Vaba lasteaiakoha pakkumine saadetakse ARNOst lapsevanemale e-postiga
• Koht tuleb kinnitada või sellest loobuda seitsme päeva jooksul
• Lapse lasteaeda vastuvõtmine lükatakse edasi, kui vanem ei kinnita kohta õigeaegselt, kui kohta ei kasutata kahe nädala jooksul pärast kokkulepitud aega või kui lasteaia direktoril ei õnnestu vanemaga kontakti saada

• Lapsi, kelle elukoht ei ole registreeritud Pärnu linnas, võetakse Pärnu lasteaeda üksnes vabade kohtade olemasolul. Vastuvõtt toimub 25. augustist 30. aprillini.

Lisainfo:
ARNO-sse saab lapsevanem siseneda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil või panga kaudu. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid. 
• Vajadusel on võimalik arvutit kasutada ning saada taotluse täitmisel abi linnavalitsuse infosaalis. Kindlasti on siis tarvis teada/kaasa võtta ka vajalikud PIN-koodid
ARNO kasutusjuhend lapsevanemale 
ARNO privaatsuspoliitika


Eralasteaiad ja lastehoiud

• Kui Pärnu linnal pole pooleteise- kuni kolmeaastasele lapsele munitsipaallasteaias kohta pakkuda, on võimalik lapsevanema nõusolekul lasteaiakoha asendamine lapsehoiuteenusega.  
• Eralasteaeda võetakse vastu lapsi vastavalt eralasteaia poolt kehtestatud vastuvõtutingimustele.

Miia lastehoid
Põnnila Lastehoid
Titutriinu päevahoid
Waldorflasteaed Pauliine
Pärnu Montessori Keskus


Lisainfo, õigusaktid

• Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 
• Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määrad 
• Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
• Lasteaiakoht ja selle taotlemine (eesti.ee)

Kohatasu 
• Vanema poolt kaetava kohatasu baasmäär on 9,7% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast kuus. 
• Kohatasu baasmäär al 01.01.2024 on 70 eurot kuus (2023 alampalk 725 eurot)

Lasteaiad

 2023

 2024

Keskuslinna ujulata lasteaiad ja ujulaga lasteaiad juunist augustini ning Audru ja Paikuse lasteaiad

 57 eurot

 70 eurot

Keskuslinna ujulaga lasteaiad jaanuarist maini ja septembrist detsembrini

 71 eurot

 88 eurot

Lindi lasteaed-algkooli ja Jõõpre kooli lasteaiad 

46 eurot 

 56 eurot

Tõstamaa lasteaed

34 aurot

42 eurotHaridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Alushariduse peaspetsialist
Ines Savi
Suur-Sepa 16, kab 155
5335 9854
ines.savi[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE

Veebilehel kasutatakse küpsiseid