Pärnu linnas on 16 lasteaeda: 14 munitsipaallasteaeda (sh 1 vene õppekeelega), 2 eralasteaeda,  3 eralastehoidu. 
Audru osavallas 6 munitsipaallasteaeda ja 1 eralastehoid, Paikuse osavallas 2 ja Tõstamaa osavallas 1 lasteaed.

» Lasteaiad ja lastehoiud


Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
-
Lasteaiakoha taotlus 

Lapsele munitsipaallasteaeda koha saamiseks tekib lapsevanemal õigus kui lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Pärnu linna haldusterritooriumi. 

Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti. Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteaiale ja ühte lasteaeda võetakse vastu ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib.

Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale. Vanem võib taotlusesse märkida kuni kolm soovitud lasteaeda või esitada taotluse kolme erinevasse Pärnu linna lasteasutusse. Lapse järjekorra aluseks on esmase taotluse esitamise kuupäev.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Alushariduse peaspetsialist
Marga Napp
Suur-Sepa 16, kab 155
444 8258
marga.napp[at]parnu.ee

Vastuvõtt
E: 9.00-12.00; K: 15.00-17.00

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE