Noorsootöö seadus
Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded
Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

» Noorte projektlaagri ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva.

Projektlaagri pidajaks võib olla:
» äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik,
» riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik 

Loa taotlemine
» Vabas vormis taotlus loa saamiseks tuleb esitada vähemalt 30 tööpäeva enne projektlaagri tegevuse alustamist.

Taotlus peab sisaldama: 
1) projektlaagri pidaja nimi ja asukoht või elukoht ning kontaktandmed (telefoni number ja e-posti aadress);
2) projektlaagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht ning projektlaagri pidamise täpne asukoht;
3) projektlaagri eesmärk ja päevakava.

Taotlusele lisada:
1) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastava projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud projektlaagris osalemise kohta;
2) projektlaagri juhataja ja kasvatajate haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad tunnistused või nende koopiad;
3) dokumendid projektlaagri läbiviimiseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maa-alade, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta;

Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Noorsoonõunik
Reine Tapp
Suur-Sepa 16, kab 154
444 8255
reine.tapp[at]parnu.ee

Huvihariduse spetsialist
Kadri Rebane
Suur-Sepa 16, kab 161
444 8257
kadri.rebane[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid