- Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad
- Eralasteaedadele antava tegevustoetuse arvestusliku maksumuse määrad

- Erakooli tegevustoetuse taotlus ; Lisa - õppurite nimekiri
- Erakooli tegevustoetuse kasutamise aruanne

- Eralasteaia tegevustoetuse taotlus 
- Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis 
- Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne

» Toetus antakse eraharidusasutuse õpetajate töötasude, õpperuumide majandamiskulude ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks. 
» Eraharidusasutuse all peetakse silmas eralasteaedu, erahuvikoole ja erakutseõppeasutusi. Toetus ei laiene eraüldharidusasutustele.

Toetus antakse:
1) eralasteaiale Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) registreerimisele järgnevast kalendriaastast. Eralasteaiale antakse toetust tingimusel, et lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt õppuri eest, kelle kohta antakse eralasteaiale toetust, makstav õppemaks on toetuse summa võrra väiksem.
2) erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele EHIS-es registreerimisele järgnevast kalendriaastast.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
» Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada taotlus linnavalitsuse haridusosakonnale hiljemalt 5. oktoobriks.
» Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Eraldatud toetused:
17. veebruar 2020
28. jaanuar 2019
7. mai 2018
5. märts 2018
5. veebruar 2018
23. jaanuar 2017


Veebilehel kasutatakse küpsiseid