Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
- Toetuse suurus: 32 eurot
- Töö kaotanud vanematele makstava lapse koolitoetuse taotlus .rtf ; .pdf

Töö kaotanud ühiselt või üksinda last kasvatavale vanemale, lapse eestkostjale või lapse hooldajale makstakse pere iga kuni 19-aastase üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva ja vanemaga ühel aadressil elava lapse kohta jooksva kalendriaasta oktoobris ühekordset toetust. Koolitoetust hakatakse maksma pärast kooli õpilaste nimekirjade kinnitamist.

Ühiselt last kasvatavale töö kaotanud vanemale makstakse toetust tingimusel, et:
1) lapse mõlemad vanemad ja laps on elukoha registreerinud Pärnu linnas ja elukoha registrikanne on tehtud enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari
2) mõlemad vanemad on taotluse esitamise ajal registreerinud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana

Üksinda last kasvatavale töö kaotanud vanemale makstakse toetust tingimusel, et:
1) vanem ja laps on elukoha registreeritud Pärnu linnas ja elukoha registrikanne on tehtud enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari
2) vanem on taotluse esitamise ajal registreeritud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana.

Üksinda last kasvatava vanemana käsitletakse isikut, kelle:
1) lapse teine vanem on surnud
2) lapse teine vanem on kuulutatud tagaotsitavaks või teadmata kadunud
3) lapse sünniaktis puudub kanne lapse isa kohta või isadust pole omaks võetud või tuvastatud
4) lapse teine vanem ei täida lapse osas ülalpidamiskohustust ning ei maksa lapsele elatist

Toetuse taotlemine
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 30. septembriks

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Lisainfo: kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist - 444 8130, raul.kivi[at]lv.parnu.ee