Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
- Haridusprojektide toetuse taotlus ja aruanne 
- Noorsooprojektide toetuse taotlus ja aruanne

Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
- haridusuuendus, uueneva õpikäsituse rakendamine;
- haridusuuringud, -konverentsid, seminarid;
- haridusasutuste vahelised üritused ja koostööprojektid;
- muu haridusalane tegevus.

Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
- laste ja noorte linnalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
- ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
- muu noorsooalane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks.

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- haridus- ja noorsooprojekte toetuste taotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt

Haridusprojektidele eraldatud toetused:
8. juuni 2020
17. veebruar 2020

6. mai 2019
14. mai 2018

12. märts 2018
8. jaanuar 2018
15. mai 2017
16. jaanuar 2017
3. mai 2016
18. jaanuar 2016

Noorsooprojektidele eraldatud toetused:
25. mai 2020
9. märts 2020
17. veebruar 2020
13. jaanuar 2020
27. mai 2019
21. jaanuar 2019
23. aprill 2018
5. märts 2018
29. jaanuar 2018
8. jaanuar 2018
2. mai 2017
9. jaanuar 2017
23. mai 2016
11. jaanuar 2016

Lisainfo: 
Noorsoonõunik Reine Tapp, 444 8255, reine.tapp[at]parnu.ee (noorsooprojektid)
Huvihariduse spetsialist Kadri Rebane, 444 8257, kadri.rebane[at]parnu.ee (noorsooprojektid)
Üldhariduse peaspetsialist Virve Laube, 444 8256, virve.laube[at]parnu.ee (haridusprojektid)


Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
444 8256
virve.laube[at]parnu.ee

Huvihariduse spetsialist
Kadri Rebane
Suur-Sepa 16, kab 161
444 8257
kadri.rebane[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid