» Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
» Toetuseid ning stipendiume määratakse Pärnu linnas elavate või tegutsevate 7–19 aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste parandamiseks.
» Toetuseid ning stipendiume antakse eelarvevahendite olemasolul

Huvihariduse ja huvitegevuse stipendium
Stipendiumi saab taotleda Pärnu linnas huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas tegutsevale õpetajale/juhendajale töötamise soodustamiseks ning motiveerimiseks. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
Toetust saab taotleda Pärnu linnas elavatele või tegutsevatele 7–19 aastastele noortele. Toetus jaguneb:
- võistlemistoetus osalemiseks üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel või laagrites 
- õppevahendi toetus huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendite soetamiseks

NB! Õppevahendi toetuse taotlusi saab esitada 31. maini 2021
» Taotlusi esitades palume teil läbi mõelda, millised õppevahendid tänases maailmas (ja järgmisel õppeaastal) teie tegevust toetavad.
» Kui teid ootab edaspidi ees distantsõppe periood, siis milliste vahenditega on see teie õpetajatele ja õpilastele senisest lihtsam?
» Kui teid ootab ees tavapärasest rohkem õuesõpet, siis milliste vahenditega on see teie õpetajatele ja õpilastele toredam?
» Millised õppevahendid on vajalikud, et distantsõpe õnnestuks?
» Loomulikult on teretulnud ka kõik teised õppevahendite toetuse taotlused, mis tingimata ei pea olema seotud distantsõppega.

Taotlemine

» Taotlusi võivad esitada juriidilised isikud ja asutused. 
» Taotlused esitatakse: võistlemistoetuse taotlused üldjuhul kaks korda aastas, õppevahendi toetuse taotlused üldjuhul üks kord aastas, stipendiumitaotlused üldjuhul kaks korda aastas

Stipendiumitaotlus (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)
Stipendiumitaotlus (spordiklubid ja spordikoolid)
Stipendiumi tagasiside (kuni 2020. aasta juunini eraldatud stipendiumi kohta)

Õppevahendi toetuse taotlus 
Õppevahendi toetuse kasutamise aruanne (kuni 2020. aasta juunini eraldatud toetuse kohta)

Võistlemistoetuse taotlus (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)
Võistlemistoetuse taotlus (spordiklubid ja spordikoolid)
Võistlemistoetuse kasutamise aruanne (kuni 2020. aasta juunini eraldatud toetuse kohta)


Lisainfo: 
» huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, 444 8257, annika.viibus[at]parnu.ee (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)
» spordinõunik Maarja Tammai, 444 8243, maarja.tammai[at]parnu.ee (spordiklubid ja -koolid)


Eraldatud toetused ja stipendiumid
26. aprill 2021
9. november 2020

2. november 2020
5. oktoober 2020 (võistlemis- ja õppevahenditoetus)
14. september 2020

25. veebruar 2020 (võistlemistoetus)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid