- Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise kord 

Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetajate, haridustöötajate ja noorsootöötajate rolli, tunnustada Pärnu linna haridusasutusi, haridusjuhte, noortevaldkonna edendajaid, tugispetsialiste ja teisi pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle panus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna arengut.

» Hariduspreemiaid antakse välja seitsmes kategoorias, noorsoopreemia antakse välja aasta noorsootöötajale
» Preemia saanule omistatakse tiitel ja määratakse rahaline preemia 

Hariduspreemiate kategooriad:

1) hariduse aastapreemia;
2) aasta õpetaja (omistatakse reeglina 4-le inimesele);
3) aasta noor õpetaja;
4) aasta tugispetsialist;
5) aastate õpetaja;
6) aasta hariduse sõber;
7) aasta haridusjuht.

Noorsoopreemia:
1) aasta noorsootöötaja.

Kandidaatide esitamine
» Pärnu linna hariduspreemiate määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud ning isikute ühendused.
» Põhjendatud taotlus hariduspreemiate määramiseks tuleb esitada hiljemalt 15. septembriks.

Taotlus peab sisaldama:
1. preemia kategooriat
2. andmeid kandidaadi kohta (üksikisiku puhul kandidaadi ees- ja perekonnanimi, töökoht ja amet, kontaktandmed; juriidilise isiku või isikute ühenduste puhul nimi, aadress, telefon, e-post)
3. preemia määramise põhjendust ning kandidaadi tegevuse lühikirjeldust ja kandidaadi lühiiseloomustust
4. taotluse esitaja nime ja kontaktandmeid

Ettepanek saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Preemia määramise üldalused
(1) Hariduse aastapreemia antakse füüsilisele ja juriidilisele isikule ning isikute ühendusele, kes oma tegevusega on saavutanud silmapaistvaid ja Pärnu linnale olulise tähtsusega tulemusi hariduse valdkonnas kolme eelmise õppeaasta jooksul.
(2) Aasta õpetaja preemia antakse haridustöötajale, kes on kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.
(3) Aasta noore õpetaja preemia antakse haridustöötajale, kelle õpetaja kutse omandamisest ei ole möödas rohkem kui kolm aastat ja kes on üldjuhul kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.
(4) Aasta tugispetsialisti preemia antakse haridustöötajale, kes on üldjuhul kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi õpilaste toetamisel haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.
(5) Aastate õpetaja preemia antakse haridustöötajale, kes on aastate jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.
(6) Aasta hariduse sõbra preemia antakse füüsilisele ja juriidilisele isikule ning isikute ühendusele, kes on oma tegevusega toetanud õppijate arengut, õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud haridusasutuste ja ühiskonna dialoogi või teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks Pärnu linnas.
(7) Aasta haridusjuhi preemia antakse haridusjuhile, kes on kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.
(8) Aasta noorsootöötaja preemia antakse noorsootöötajale, kes on üldjuhul kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid tulemusi noortevaldkonna edendamisel asutuse, organisatsiooni, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid