Jäta menüü vahele

Vastuvõtt põhikooli

Esimesse klassi õppima asumine

• Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
• ARNO
• ARNO privaatsuspoliitika
• ARNO kasutusjuhend lapsevanemale

• Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus neile õpilastele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Pärnu linn. 
• Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn. 

Lapsevanemal on võimalik valida kolme munitsipaalpõhikooli tüübi vahel:
• elukohajärgne põhikool (määratakse lapsele elukohajärgselt ARNO abil, lapsevanem ei pea taotlus esitama)
• ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või kooli eriklass (avalduse alusel)
• ülelinnalise vastuvõtuga põhikool või klass hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele (avalduse alusel)

• ARNO-sse saab lapsevanem siseneda ID-kaardiga või mobiil-ID kasutades. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid. 
• NB! Juhul kui soovite e-taotlust esitada linnavalitsuse infosaalis, on kindlasti vaja teada/kaasa võtta ka vajalikud PIN-koodid

Koolitoetus
ARNO-s saab esitada taotlusi esimesse klassi mineva lapse toetuse saamiseks. Toetuse taotleja ja kooli minev laps peavad olema lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud. Toetusetaotlusi saab ARNOs esitada alates 2. maist. Loe lähemalt...


Veebilehel kasutatakse küpsiseid