Heakord ja heakorraeeskiri
Jääohutus (Päästeamet)
Kuidas käituda pakase ja tuisu korral (Päästeamet)
Kuidas kaitsta vee- ja kanalisatsioonitorusid külmumise eest
 (Eesti Vee-Ettevõtete Liit )
- Ilminfo, ilmastikust tingitud hädaolukorrad 

Krundiomaniku kohustused:
- kinnistuomanikul on kohustus hooldada krundiga vahetult piirnevaid kõnniteid, teha talvisel ajal lume- ning libedustõrjet
- libeduse tõrjeks on soovitatav kasutada liiva või kuni 6mm läbimõõduga graniitsõelmeid
- lumi ja jääpurikad tuleb katustelt eemaldada

NB!
 Lumekoristustööde meelespea, lume ja jää koristamise nõuded (Tehnilise Järelelevalve Amet)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid