Ilm ja kliima

» Pärnu kesklinna ilmakaamera (ilm.ee)
» Tõstamaa ilmakaamera 

» Veetase reaalajas (Riigi ilmateenistus)
» Mereveetaseme kaart (Meresüsteemide Instituut)
» Üleujutusalade kaart (Maa-ameti geoportaal)
» Üleujutuse ajal käitumine (Päästeamet)
 
» Hoiatused (meteoalarm.ee)
» Kuidas käituda ohtliku ilmaga (Riigi ilmateenistus)
» Ilmastikust tingitud hädaolukorrad (Päästeamet)
» Elanikkonnakaitse ja kriisiolukorrad


» Pärnu kesklinna ilmakaamera (ilm.ee)
» Tõstamaa ilmakaamera 

» Veetase reaalajas (Riigi ilmateenistus)
» Mereveetaseme kaart (Meresüsteemide Instituut)
» Üleujutusalade kaart (Maa-ameti geoportaal)
» Üleujutuse ajal käitumine (Päästeamet)
 
» Hoiatused (meteoalarm.ee)
» Kuidas käituda ohtliku ilmaga (Riigi ilmateenistus)
» Ilmastikust tingitud hädaolukorrad (Päästeamet)
» Elanikkonnakaitse ja kriisiolukorrad


Talvine meelespea

» Päästeameti juhised:  Jääohutus Kuidas käituda pakase ja tuisu korral
» Riigi Ilmateenistuse juhised: 
Pakane ; Öökülm ; Tuisk ; Tugev lumesadu ; Jääpurikad ; Jäide

Heakorranõuded Pärnu linnas
» Pärnu linna heakorraeeskiri
» Heakorranõuded Pärnu linnas

Kinnistuomaniku kohustused:
- kinnistuomanikul on kohustus hooldada krundiga vahetult piirnevaid kõnniteid, teha talvisel ajal lume- ning libedustõrjet
- libeduse tõrjeks on soovitatav kasutada liiva või kuni 6mm läbimõõduga graniitsõelmeid
- lumi, jää ja jääpurikad tuleb katustelt eemaldada

NB!
» Hoonete katuseid tuleb regulaarselt jääst ja lumest puhastadad (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelelevalve Amet)
» Erakinnistuga piirneval kõnniteel tuleb teha lume- ja libedusetõrjet
» Kuidas kaitsta vee- ja kanalisatsioonitorusid külmumise eest (Eesti Vee-Ettevõtete Liit )

» Talvine teedehooldus Audru osavallas
» Talvine teehooldus Tõstamaa osavallas


Veebilehel kasutatakse küpsiseid