Jäätmete sortimise eesmärgiks on nende taaskasutamine võimalikult suures ulatuses. Meeles tuleb pidada, et taaskasutuseks sobivad ainult puhtad pakendijäätmed, vajadusel tuleb pakendeid enne pakendikotti panemist pesta ning kokku pressida.

Juhendid

» Jäätmete sorteerimisjuhend eesti keeles ; vene keeles ; kortermaja elanikele
» Sorteerimisjuhendid (Ragn Sells)
» Ohutu kütmine ja jäätmete sorteerimine (Keskkonnaministeerium)

» Ohtlikud jäätmed
» Biolagunevad jäätmed

Kuhu viia? Prügilad, kogumiskohad, jäätmepunktid
» Kaardirakendus kuhuviia.ee
» Paikre prügila: Põlendmaa, 445 5760, info[at]paikre.ee
» Paikre Sorteerimisjaam: Raba 39, Pärnu ; 445 5750 

Jäätmepunktid Pärnu keskuslinnas
» Metsa 1: K 16–18 ja L 9–12
» Vana-Sauga: T 16–18 ja L 12.30–16  (sillapoolses Vana-Sauga bussipeatuses)
» Raeküla: K 16–18 ja L 9–12 (Kalevi pst ja Lääne tn nurgal)

» Metsa 1 jäätmepunktis võetakse vastu ohtlikke jäätmeid ning kompleksseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, Vana-Sauga ja Raeküla jäätmepunktis lisaks neile ka autorehve ning keraamikajäätmeid
» Ohtlikke jäätmeid saavad tasuta ära anda Pärnu linna elanikud, komplekssed elektri- ja elektroonikaseadmed ning kuni 8 autorehvi aastas võetakse tasuta vastu kõikidelt, keraamikajäätmed 21,20 €/m3


» Audru ohtlike jäätmete kogumispunkt: Pärna allee 5b, Audru, 5450 2523
» Lavassaare jäätmejaam: Lavassaare (Biopuhasti kinnistu), 5695 0746 
» Kõima vanarehvide kogumispunkt: Keskuse tee 8, Kõima küla, 5450 2523
» Tõstamaa jäätmejaam: Tööstuse 1, 88101 Tõstamaa, L  9–13, 5835 8906

» Pakendikonteinerite asukohad Pärnus 
» Jäätmete kogumiskohad ja pakendikonteinerid Audru osavallas 
» Pakendikonteinerite asukohad Paikuse osavallas 
» Jäätmete kogumiskohad Tõstamaa osavallas

Liigiti kogutud jäätmed
» Liigiti kogutud jäätmeid võetakse Pärnu elanikelt vastu Paikre Sorteerimisjaamas
» Ohtlikke jäätmeid, vanu kodumasinaid ning puhtaid pakendideid saavad Pärnu linna elanikud tasuta ära anda Paikre sorteerimisjaama ja prügilasse 
» Ohtlikke ning elektri- ja elektroonikajäätmeid saab viia Pärnus Metsa 1 asuvasse jäätmepunkti
» Patarei- ja akujäätmeid koguvad ka MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu. Tühjaks läinud patareid saab viia ka toidupoodidesse kogumiskastidesse või siis patareisid ja/või akusid müüvale ettevõttele
» Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete tasuta äravedu saab tellida Ragn Sells-st
» Pakendikotiteenust saab tellida Ragn Sells-st ja TVO-st

Jäätmete kogumisega tegelevad organisatsioonid:
» MTÜ EES-Ringlus
» MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
» MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
» OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)
» MTÜ Eesti Elektroonikaromu

Jäätmete sorteerimise juhend 
j22tmedtaaskasutusse2017 web3

j22tmedtaaskasutusse2017 web rus2

j22tmeratas

Veebilehel kasutatakse küpsiseid