Pärnu linn koormab kirjalikul enampakkumisel hoonestusõigusega kinnisasja Pärnu linnas Loode-Pärnu tööstusalal

Pärlimõisa tee 9
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7390650
- katastritunnus 62501:001:0890, pindala 6799 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa

» Enapakkumise alghind hoonestusõiguse perioodi eest: 20 397 eurot (3 eurot m2)
» Enampakkumise tagatisraha: 2 397 eurot
» Hoonestusõigus seatakse kümneks aastaks

Enampakkumise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 10.08.2020 korraldus nr 476
» Hoonestusõiguse seadmise ja pakkumise esitamise tingimused
» Haldusleping
» Loode-Pärnu tööstusala II-IV etapi tänavvõrgu ehitusprojekt


Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 20. oktoobril 2020 kl 13.00
» Pakkumised tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud kinnisasja Pärlimõisa tee 9 enampakkumisele“. Pakkumised avab linnavara komisjon 20.10.2020“
» Pakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Lisainfo tööpäeviti tel 444 8303, 515 4085, linnavara[at]parnu.ee.
Pärlimõisa tee 9 projekteerimise ja ehitamise küsimused: teede peaspetsialist Jaak Kanniste 444 8316, 512 7477, jaak.kanniste[at]parnu.ee.


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus
» Kinnisasi asubPärnu linnas Loode-Pärnu tööstusalal, 1,7 km kaugusel Via-Baltica maanteest, Pärnu sadamasse 5 km, lennujaama 2 km
» Kinnisasi on heakorrastamata, kaetud võsa ning taimestikuga, looduses aiaga ümbritsemata
» Ümbruskonnas asuvad osaliselt hoonestamata ja osaliselt hoonestatud äri- ja tootmismaad, kilomeetri raadiusesse jäävad elamurajoonid (Uus-Sauga, Tallinna mnt, Vana-Sauga, Vingiküla)
» Juurdepääsu tee Härma tänavast Pärlimõisa teeni on heas seisukorras, asfalteeritud, tänavavalgustus olemas. Peale - ja mahasõit kinnisasjle on Pärlimõisa tee osalt (Pärlimõisa tee T2), mis on vaja hoonestajal välja ehitada
» Lähimad toidu- ja esmatarbekaupade kauplused asuvad ca 1 km raadiuses: Haapsalu maanteel Maksimarket, Härma Keskuse kauplused, Selver Tallinna mnt ja Ehitajate tee ristmikul
» Lähim põhikoolkool on 1,3 km ning lasteaed 1,1 km kaugusel.
» Bussipeatus on 500 m kaugusel, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine.
» Parkimisvõimalused tuleb lahendada kinnisasjadel

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- gaasivarustus: puudub, lähim trass 700 m kaugusel Rehepapi tänaval/ Lille tänava- Rõugu tänava ristumiseni
- veevarustus: liitumine puudub
- kanalisatsioon: liitumine puudub
- soojustrass: puudub, lähim trass Lille tänava- Rõugu tänava ristumiseni
- olemasolevate tehnovõrkude joonis (Rehepapi ja Härma)

Piirkonnas kehtivad:
» Pärnu linna üldplaneering 2001-2015 
» Loode-Pärnu tööstusala detailplaneering (detailplaneeringute andmebaasis dp nr 6.56) ja Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneering (dp nr 6.75).
» Kinnisasjadel lubatud ehitusõigused ja põhilised arhitektuurinõuded on toodud detailplaneeringu  nr 6.75 põhijoonisel.

Asukohaskeem
P2rlim6isa9 asendiplaan

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid