Pärnu linn koormab kirjalikul enampakkumisel hoonestusõigusega neli kinnisasja Pärnus: Rehepapi 2 ja 4, Kiltri tee 4 ning Saugamõisa tee 5

Enampakkumise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 18.02.2019 korraldus nr 126
» Hoonestusõiguse seadmise tingimused

» Kinnisasjad koormatakse hoonestusõigusega ühe objektina
» Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses. Kinnisasi on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks
» Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele
» Hoonestusõigus seatakse kümneks aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast

» Enapakkumise alghind hoonestusõiguse perioodi eest: 127 509 eurot (3 eurot m2). Käibemaksu ei lisandu
» Enampakkumise tagatisraha: 12 750 eurot

Rehepapi tn 2
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7403950
- katastritunnus 62501:001:0892; pindala 9202 m2
- sihtotstarve 100% tootmismaa 55%, ärimaa 45%

Rehepapi tn 4
- kinnistusraamaturegistriosa nr 2789605
- katastritunnus 62501:001:0893, pindala 13 523 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa

Kiltri tee 4
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7403850
- katastritunnus 62501:001:0891, pindala 10 199 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa

Saugamõisa tee 5
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7404050
- katastritunnus 62501:001:0915, pindala 9579 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa

Pakkumised esitada hiljemalt 26. märtsil 2019 kl 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „Saugamõisa“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 26.03.2019”
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

Hoonestusõiguse seadmise tingimustega, enampakkumise läbiviimise, pakkujale ja pakkumise esitamise tingimustega, tagatisraha tasumise ja mittetagastamise tingimustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuses T 13.00-16.00 ja N 9.00-12.00 (Suur-Sepa 16, kab 217). Muudel aegadel materjalidega tutvumiseks leppida kokku telefoni teel 444 8303, 515 4085 või e-postil karin.parmann[at]parnu.ee.


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus
» Kinnisasjad asuvad Pärnu linnas, Loode Pärnu tööstusalal, Pärnu kesklinnast 2,4 km kaugusel, Pärnu sadamasse 5 km, lennujaama 2 km, Via-Baltica maanteest 1,7 km.
» Kinnisasjad on heakorrastamata, kaetud võsa ning taimestikuga, looduses aiaga ümbritsemata.
» Ümbruskonnas asuvad osaliselt hoonestamata ja osaliselt hoonestatud äri- ja tootmismaad, 300 m kaugusele jääb Vana-Sauga elamurajoon.
» Juurdepääsuteed heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnisasjadele on avalikult kasutatavalt teelt.
» Tänavavalgustus: olemas
» Koolide, kaupluste asukoht: lähim toidu- ja esmatarbekaupade pood on Pärnu linna piiril paiknev Maksimarket, mis asub 1 km kaugusel. Lähim kool on 1,3 km ning lasteaed 1,1 km kaugusel.
» Ühistranspordi asukoht: bussipeatus 500 m kaugusel, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine.
» Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjadel

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- gaasivarustus: puudub, lähim trass 700 m kaugusel Rehepapi tänaval/ Lille tänava- Rõugu tänava ristumiseni
- veevarustus: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- kanalisatsioon: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- soojustrass: puudub, lähim trass Lille tänava- Rõugu tänava ristumiseni

» Piirkonnas kehtib Pärnu linna üldplaneering 2001-2015 ja hoonestusõigusega koormatavatele kinnisasjadele Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneering  (detailplaneeringute andmebaasis dp nr 6.75). Kinnisasjadel lubatud ehitusõigused ja põhilised arhitektuurinõuded on toodud detailplaneeringu põhijoonisel.

Asukohaskeem
hoonestusoiguse seadmine m2rts109 kinnistute asukohaplaan

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)