Pärnu linn koormab  kirjalikul enampakkumisel hoonestusõigusega kinnisasjad Pärnus: Kõrtsi 2 ja Härma 14

Enampakkumise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 25.02.2019 korraldus nr 138
» Hoonestusõiguse seadmise tingimused

» Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses. Kinnisasi on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks
» Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele
» Hoonestusõigus seatakse kümneks aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast

Kõrtsi tn 2
- kinnistusraamaturegistriosa nr 2798805
- katastritunnus 62503:077:0039; pindala 5398 m2
- sihtotstarve 100% tootmismaa 
- enapakkumise alghind hoonestusõiguse perioodi eest: 21 592 eurot (4 eurot m2)
- enampakkumise tagatisraha: 2 150 eurot

Härma tn 14
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7390750
- katastritunnus 62501:001:0888, pindala 10 198 m2
- sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa
- enapakkumise alghind hoonestusõiguse perioodi eest: 40 792 eurot (4 eurot m2)
- enampakkumise tagatisraha: 4 079 eurot


Pakkumised esitada hiljemalt 26. märtsil 2019 kl 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana, mis vastab objekti aadressile, nt „Kõrtsi 2“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 26.03.2019”
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

Hoonestusõiguse seadmise tingimustega, enampakkumise läbiviimise, pakkujale ja pakkumise esitamise tingimustega, tagatisraha tasumise ja mittetagastamise tingimustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuses T 13.00-16.00 ja N 9.00-12.00 (Suur-Sepa 16, kab 217). Muudel aegadel materjalidega tutvumiseks leppida kokku telefoni teel 444 8303, 515 4085 või e-postil karin.parmann[at]parnu.ee.


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus
» Kinnisasjad asuvad Pärnu linnas, Loode Pärnu tööstusalal, Pärnu kesklinnast 2,4 km kaugusel, Pärnu sadamasse 5 km, lennujaama 2 km, Via-Baltica maanteest 1,7 km.
» Kinnisasjad on heakorrastamata, kaetud võsa ning taimestikuga, looduses aiaga ümbritsemata.
» Ümbruskonnas asuvad osaliselt hoonestamata ja osaliselt hoonestatud äri- ja tootmismaad, 300 m kaugusele jääb Vana-Sauga elamurajoon.
» Juurdepääsuteed heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnisasjadele on avalikult kasutatavalt teelt.
» Tänavavalgustus: olemas 
» Koolide, kaupluste asukoht: lähim toidu- ja esmatarbekaupade pood on Pärnu linna piiril paiknev Maksimarket, mis asub 1 km kaugusel. Lähim kool on 1,3 km ning lasteaed 1,1 km kaugusel. 
» Ühistranspordi asukoht: bussipeatus 500 m kaugusel, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine. 
» Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjadel

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- gaasivarustus: puudub, trass 700 m kaugusel Rehepapi tänaval
- veevarustus: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- kanalisatsioon: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- soojustrass: puudub 

» Piirkonnas kehtib Pärnu linna üldplaneering 2001-2015 ja hoonestusõigusega koormatavatele kinnisasjadele Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneering  (detailplaneeringute andmebaasis dp nr 6.75). Kinnisasjadel lubatud ehitusõigused ja põhilised arhitektuurinõuded on toodud detailplaneeringu põhijoonisel. 

Asukohaskeem
hoonestusoiguse seadmine m2rts109 kinnistute asukohaplaan2

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)