Pärnu linn koormab hoonestusõigusega ning võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnisasjad Pärnu linnas Paikuse alevis

Rukkilille 1
- kinnistusraamatu registriosa nr 14787450
- katastritunnus 56801:001:1336
- pindala 10099 m2
- sihtotstarve 100% tootmismaa
enampakkumise alghind (kogu hoonestusõiguse perioodi eest): 30 297 (3 eurot m2) 
- tagatisraha: 3 029 eurot

Rukkilille 3
- kinnistusraamatu registriosa nr 14787650 
- katastritunnus 56801:001:1339
- pindala 10114 m2
- sihtotstarve 100% tootmismaa
enampakkumise alghind (kogu hoonestusõiguse perioodi eest): 30 342 (3 eurot m2)
- tagatisraha: 3 034 eurot

Enamapkkumise tingimused
- Pärnu Linnavalitsuse 10.08.2020 korraldus nr 478 
-
Hoonestusõiguse seadmise tingimused (korralduse lisa)
- Täpsustav kuulutus pakkumiste esitamiseks
- Asendiplaan
- Kinnistamisavaldus

» Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses.
» Kinnisasjad on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks
» Hoonestusõigus seatakse kümneks aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast
» Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 20. oktoobril 2020 kl 13
Pakkumised tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee.

» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema vastavalt märge, mis vastab objekti aadressile, nt „Esitatud kinnistu Rukkilille 1 enampakkumisele“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 20.10.2020.”
» Pakkumine esitatada iga objekti kohta eraldi
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjadega tutvumiseks leppida kokku aeg Paikuse osavallakeskuse juhatajaga: Kuno Erkmann, 444 8150, 5855 3275, kuno.erkmann[at]parnu.ee.

Lisainfo tööpäeviti tel 444 8303, 515 4085, linnavara[at]parnu.ee


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus 
» Kinnisasjad asuvad Pärnu linnas, Paikuse alevikus / Rukkilille tööstusküla)
» Kinnisasjad on hoonestamata ja heakorrastamata, looduses piiramata
» Piirkonnas kehtib Paikuse vallavolikogu 11.04.2016 otsusega kehtestatud Rukilille kinnistu ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering

» Lähedus Pärnu linna, Pärnu linna transpordisõlmedele pakub head logistilist eelist: head ühendused nii Pärnu linna kui Sindi linnaga. Kinnisasjadele on hea juurdepääs Paide maantee ja Seljametsa tee kaudu (kinnisasjad jäävad Seljametsa teest mööda Rukilille teed ca 700 meetri kaugusele). Logistilisi eeldusi toetab Pärnu-Paikuse-Sindi vaheline tihe bussiliinide võrgustik. Lisaks toetab logistilisi eelduseid tuleviks planeeritud Via-Baltika maantee trass, mis saab asuma kinnistu vahetus läheduses.
» Juurdepääsuteed on heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnisasjadele on avalikult kasutatavalt teelt
» Parkimisvõimalused tuleb lahendada kinnisasjadelTehnovõrgud:

- elektrivarustus: liitumispunkt väljaehitatud 63 amprit (maksimaalne võimsus 400 amprit) 

- veevarustus: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril

- kanalisatsioon: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril

- soojustrass: puudub
- tänavavalgustus: olemas Asendiplaan
Asendiplaan Rukilille1ja3

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid