Jäta menüü vahele

Seoses uuendustega esineb parnu.ee lehel kohati probleeme (ei kuvata kõiki pealkirju jms). Teeme korda esimesel võimalusel. Seniks palume veidi kannatlikkust ja mõistmist!

KUULUTUS EI OLE AKTIIVNE!
MÜÜDUD

Oksjon kuni 2. juuli 2021 13:59:19


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Audru alevikus Põllu 1a asuva kinnistu, millel paikneb endine Audru mõisa õlleköök
- registriosa nr 3644506
- katastritunnus 15904:003:1649
- üldpind 1026 m2
- tootmismaa 100%

- enampakkumise alghind 25 000 eurot
- tagatisraha 2500 eurot

Müügitingimused
» Pärnu linnavalitsuse 31.05.2021 korraldus nr 376
» Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjon kuni 2. juuli 2021 13:59:19
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Kinnistuga tutvumiseks saab aja kokku leppida Audru osavallakeskuse juhatajaga tööpäeviti kl 9–17 telefonil 444 8170 või 520 6900.


Müügiobjekti tutvustus
» Kinnistu asub Pärnu kesklinnast ca 10 km kaugusel.
» Lähiümbruses on valdavalt elamutega hoonestatud kinnistud. Audru jõgi jääb ca 60 m kaugusele. Ligipääs kinnistule toimub avalikult kasutatavalt Põllu tänavalt.
» Audru valla üldplaneeringu kohaselt asub hinnatav vara alal, mille maakasutuse juhtfunktsiooniks on reserveeritud elamumaa.

» Maa-ameti avaliku teenuste kitsenduste kaardil on maaüksuse osas märgitud muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevööndid 1026 m2 ulatuses, ranna või kalda piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd 547 m2 ulatuses ning elektripaigaldise (maakaabelliin) kaitsevööndid.
» Kinnistu on hoonestatud, kinnistul paikneb endine Audru mõisa õlleköök (ehitise registri nr 103036250). Hoone on ehitismälestis (mälestise registri nr 16615). Kultuurimälestiseks tunnistamise õiguslikuks aluseks on kultuuriministri 21.04.1998 määrus

Kinnistusraamatu väljavõte
Kinnistu andmed ehitisregistris (nr 103036250)
Andmed Kultuurimälestiste registris (nr 16615)
Muinsuskaitse eritingimused
Muinsuskaitsela piirangute kaart

Audru mõisa abihoonete ja õlleköögi dokumentatsioon hoonete ehitamise kohta pärineb 18. sajandi lõpust. 1797. aastast leidub esimene märge mõisa pruulikoja kohta. Praeguseni säilinud hoone pärineb seega kindlasti 18. sajandi lõpust, kuid tõenäoliselt sisaldab see ka hoone rekonstrueerimisel ära kasutatud varasemaid hooneosi. 19. sajandi esimesel poolel ehitatud õlleköögist sai Johann Eduard Bliebernichti eestvedamisel alguse Pärnu õlletehase ajalugu. Kui õlletegemine viidi üle Pärnu linna, kasutati õllekööki juustuköögina.

Hoone on seisnud aastaid kasutuseta ning selle seisukord on halb. Hoonel on 2004. aastal ehitatud katusekandmik ja uus tsementkivikatus. Avatäited on eemaldatud ning on ajutiselt puitmaterjaliga kaetud. Välisseintes esineb pragusid, tellised sillustel on kohati murenenud. Siseviimistlus on suures osas amortiseerunud, osaliselt on võlvlaed avariilased. Kaks võlvi on hävinud, neist on säilinud vaid võlvikannad.

Kinnistu andmed Maaregistris
Maa-ameti kaart
Audru 6llekook maa ameti kaart

Audru m6isa 6llekook

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid