Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Lavassaare alevis Võidu 14/1 asuva garaažiboksi nr 31
- registriosa nr 3825506
- katastritunnus 39501:001:0082
- katastriüksuse pindala 1687 m2
- elamumaa 100%
- korteriomandi/garaažiboksi üldpind 20,3 m2

- enampakkumise alghind 500 eurot
- tagatisraha 100 eurot

Müügitingimused
» Pärnu linnavalitsuse 23.11.2020 korraldus nr 710 
» Korteriomandi müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

» Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjoni toimumisaeg:
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Kinnistuga tutvumiseks saab aja kokku leppida Audru osavallakeskuse juhatajaga tööpäeviti kl 9–17 telefonil 444 8170 või 520 6900.


Müügiobjekti tutvustus
Katastriüksusel paikneb kaks hoonet: 32-kohaline garaaž (Võidu 14/1) ja 18-kohaline garaaž (Võidu 14/2). Iga garaažiboks moodustab korteriomandi. Müügiobjektiks olev garaažiboks paikneb 32-kohalises garaažihoones.

Müügiobjektiks olev korteriomand koosneb 203/10063 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 39501:001:0081 (katastriüksuse sihtotstarve - 100% elamumaa, pindala - 2755 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruumist nr 31 üldpinnaga 20,3 m2.

Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samal katastriüksusel asuvates hoonetes paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Kinnistusraamatu väljavõte
Hoone andmed ehitisregistris
32-kohalise garaaži põhiplaan (Võidu 14/1)
18-kohalise garaaži põhiplaan (Võidu 14/2)
Asendiplaan ja eksplikatsioon

Katastriüksuse andmed maaregistris
Maa-ameti kaart

V6idu14 Lavassaare

 

V6idu14 1 Lavassaare 31 2
V6idu14 1 Lavassaare 31

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid