Pärnu linn müüb elektroonilisi enampakkumisel Lavassaare alevis Karja 4 asuvas elamus paikneva korteri nr 6
- korteriomandi kinnistusregistriosa nr: 1370906
- korteriomandi suurus: 47,4 m2
- katastritunnusega: 39501:001:0089
- katastriüksuse sihtotstarve: 100% elamumaa
- katastriüksuse pindala: 1687 m2

- enampakkumise alghind: 7000 eurot
- tagatisraha: 700 eurot

Müügitingimused:
- Pärnu Linnavalitsuse 25.05.2020 korraldus nr 337

» Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinetis 215). Info tööpäevadel: 520 6900 või 524 8935, linnavara[at]parnu.ee
Müügiobjektiga kohapeal tutvumise võimaluse osas tuleb kokku leppida Audru osavallakeskuse juhatajaga telefonidel 444 8170, 520 6900 või e-postil priit.annus[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
» Korteriomand koosneb 474/7982 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 39501:001:0089 (katastriüksuse sihtotstarve - 100% elamumaa, pindala – 1687 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruumist nr 6 üldpinnaga 47,4 m2.
» Karja 4 asuvas elamus on 18 korterit. Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samas hoones paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Kinnisturaamatu väljavõte
Elamu andmed ehitisregistris
Katastriüksuse andmed maaregistris
Maa-ameti kaart

Karja4 6 Audru

Karja4 6 Audru2

Karja4 6 Audru3

Karja4 6 Audru4

Karja4 6 Audru5

Karja4 6 Audru6

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid