Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Lavassaare alevis Pärna 10 asuva korteri nr 2 
- registriosa nr 1612306
- katastritunnus 39501:001:0097
- katastriüksuse pindala 6177 m2
- elamumaa 100%
- korteriomandi üldpind 67,2 m2

- enampakkumise alghind 12 000 eurot
- tagatisraha 1 200 eurot

Müügitingimused
» Pärnu linnavalitsuse 15.07.2020 korraldus nr 428
» Korteriomandi müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

» Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
» Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjoni toimumisaeg:
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Korteriomandiga tutvumiseks saab aja kokku leppida Audru osavallakeskuse juhatajaga tööpäeviti kl 9–17 telefonil 444 8170 või 520 6900.


Müügiobjekti tutvustus
Pärna 10 asuvas elamus on 36 korterit. Hooneregistri andmetel võeti hoone kasutusele aastal 1988.

Müügiobjektiks olev korteriomand koosneb 672/22905 mõttelisest osast maatükist katastritunnusega 39501:001:0097 (katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa 100%, pindala – 6177 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruumist nr 2 üldpinnaga 67,2 m2.

Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samas elamus paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Kinnistusraamatu väljavõte
Hoone andmed ehitisregistris
Hoone plaan
Ruumide eksplikatsioon

Katastriüksuse andmed maaregistris
Maa-ameti kaart
P2rna10 Lavassaare


Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
EE701010220041193018 (SEB Pank)
EE712200221010612416 (Swedbank)

Tagatisraha 
EE631010220041191010 (SEB Pank)

NB! OSTA.EE-s neid kontosid mitte kasutada!
osta.ee keskkonnas toimuvate enampakkumiste tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda oksjonikorraldaja kontole

Veebilehel kasutatakse küpsiseid