MÜÜDUD!
Kuulutus ei ole aktiivne

Pärnu linn müüb enampakkumisel Pärnu linnas Pärlimõisa tee 2 asuva kinnistu

- registriosa number: 2786405
- katastritunnus: 62502:076:0046
- sihtotstarve: 100% ärimaa
- pindala: 9401 m2

- enampakkumise alghind: 78 000 (seitsekümmend kaheksa tuhat) eurot (käibemaksuta)
- tagatisraha: 7800 (seitse tuhat kaheksasada) eurot

Müügitingimused:
- Pärnu Linnavalitsuse 24.09.2018 otsus nr 791
- Pärnu Linnavalitsuse 19.11.2018 korraldus nr 941
Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 5. veebruaril 2019 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „PÄRLIMÕISA 2“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 05.02.2019”
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel


Müügiobjekti tutvustus
» Asukoht: Kinnistu asub Pärnu linna piiril paiknevas Loode Pärnu tööstusalal, Pärlimõisa tee, Uus-Sauga tänava ja Lennuvälja tee vahelisel alal, piirnedes kõigi kolme teega. Kinnistu asub 1,7 km kaugusel Via-Baltica maanteest. Pärnu sadamasse on 5 km, lennujaama 2 km.
»  Krundi kirjeldus: Krunt on heakorrastamata, kaetud võsa ning taimestikuga. Krunt on looduses aiaga ümbritsemata.

»  Hoone naabrus: Ümbruskonnas asuvad hoonestamata äri- ja tootmismaad, 300 m kaugusele jääb Vana-Sauga elamurajoon.
»  Kaugus Pärnu kesklinnast: Linna ajalooliselt välja kujunenud peatänav Rüütli tänav on 2,6 km kaugusel. Rüütli tänav on oma tähtsuse minetanud, südalinn on nihkunud Pika tänava ja Pärnu jõe vahelisele alale, mis on 2,4 km kaugusel hinnatavast kinnistust.
»  Juurdepääs: Juurdepääsu teed on heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnistule on avalikult kasutatavalt Pärlimõisa teelt, rajatud on mahasõit.
»  Tänavavalgustus: Olemas
»  Koolide, kaupluste asukoht: Lähim toidu- ja esmatarbekaupade pood on Pärnu linna piiril paiknev Maksimarket, mis asub 1 km kaugusel. Lähim kool on 1,3 km ning lasteaed 1,1 km kaugusel.
»  Ühistranspordi asukoht: Bussipeatus on 500 m kaugusel, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine.
»  Parkimisvõimalused: Kinnistu ääres teel.

»  Üldplaneering: Pärnu linna üldplaneering 2001-2025 on kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.09.2001 määrusega nr 26. Üldplaneeringus on hinnatava kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks määratud ärimaa.
»  Detailplaneering: Pärnu Linnavolikogu 19. juuni 2008. a otsusega nr 44 kehtestatud Loode-Pärnu tööstusala detailplaneering (DP nr 6.56).

Krundi ehitusõigus ja hoonestustingimused vastavalt kehtestatud detailplaneeringule:
- lubatud hoonete arv krundil: 1 hoone;
- krundi suurim lubatud ehitusalune pind: 2 200 m²;
- hoone suurim lubatud kõrgus keskmisest maapinna kõrgusest: 12,0 m;
- hoone suurim korruselisus: 2 korrust;
- hoonete vähim tulepüsivusklass: TP2;
- enne projekti koostamist kooskõlastada hoonete eskiis Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna linnaarhitekti teenistusega.

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- gaasivarustus: puudub, trass 700 m kaugusel Rehepapi tänaval
- veevarustus: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- kanalisatsioon: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- soojustrass: puudub

Kinnisturaamatu väljavõte
Kinnistu andmed Maaregistris

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)