MÜÜDUD

Pärnu linn müüb enampakkumisel Pärnu linnas Pärlimõisa tee 6 asuva kinnistu

- registriosa number: 2786605
- katastritunnus: 62502:076:0048
- sihtotstarve: 100% ärimaa
- pindala: 5956 m2

- enampakkumise alghind: 72 000 (seitsekümmend kaks tuhat) eurot (käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 7200 (seitse tuhat kakssada)
NB! Lähtuvalt 1. oktoobrist 2018 jõustunud muudatustest käibemaksuseaduses lisandub selle kinnistu müügihinnale käibemaks.

Müügitingimused:
- Pärnu Linnavalitsuse 24.09.2018 otsus nr 791
- Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumisi sai esitada 13. novembrini 2018
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „PÄRLIMÕISA 6“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 13.11.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel


Müügiobjekti tutvustus
» Asukoha kirjeldus: Kinnistu asub Pärnu linna piiril paiknevas Loode Pärnu tööstusalal, Pärlimõisa tee, Uus-Sauga tänava ja Lennuvälja tee vahelisel alal, piirnedes Pärlimõisa teega ja Lennuvälja teega. Kinnistu asub 1,6 km kaugusel Via-Baltica maanteest. Pärnu sadamasse on 5 km, lennujaama 2 km. Hoone naabrus Ümbruskonnas asuvad hoonestamata äri- ja tootmismaad, 500 m kaugusele jääb Vana-Sauga elamurajoon.
» Juurdepääs: Juurdepääsu teed on heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnistule on avalikult kasutatavalt Pärlimõisa teelt, rajatud on mahasõit. Tänavavalgustus on olemas.
» Ühistranspordi asukoht: Bussipeatus on 700 m kaugusel, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine.
» Heakord ja haljastus Krunt on heakorrastamata, kaetud võsa ning taimestikuga. Krunt on looduses aiaga ümbritsemata.

»  Üldplaneering: Pärnu linna üldplaneering 2001-2025 on kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.09.2001 määrusega nr 26. Üldplaneeringus on hinnatava kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks määratud ärimaa.
»  Detailplaneering: Pärnu Linnavolikogu 19. juuni 2008. a otsusega nr 44 kehtestatud Loode-Pärnu tööstusala detailplaneering (DP nr 6.56).

Krundi ehitusõigus ja hoonestustingimused vastavalt kehtestatud detailplaneeringule:
- krundi sihtotstarve: ärimaa 100%
- lubatud hoonete arv krundil: 2 hoonet
- krundi suurim lubatud ehitusalune pind: 2 500 m²
- hoone suurim lubatud kõrgus keskmisest maapinna kõrgusest: 12,0 m
- hoone suurim korruselisus: 2 korrust
- hoonete vähim tulepüsivusklass: TP2
- enne projekti koostamist kooskõlastada hoonete eskiis Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna linnaarhitekti teenistusega

Tehnovõrgud:
Elektrivarustus: Puudub, liitumine ampritasuga
Gaasivarustus: Puudub, trass 600 m kaugusel Rehepapi tänaval
Veevarustus: Liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
Kanalisatsioon Liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
Soojustrass: Puudub

Kinnisturaamatu väljavõte
Kinnistu andmed Maaregistris


Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)