MÜÜDUD

Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel Audru alevikus Raku tee 1 asuvas elamus paikneva korteri nr 28

- korteriomandi kinnistusregistriosa nr 2507606
- korteriomandi suurus 14,6 m2
- katastritunnusega 15904:003:0456
- katastriüksuse sihtotstarve 100% korruselamumaa
- katastriüksuse pindala 3122 m2

- enampakkumise alghind: 500 (viissada) eurot
- tagatisraha: 50 (viiskümmend) eurot

Müügitingimused:
- Pärnu Linnavalitsuse 08.10.2018 korraldus nr 827
Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumisi sai esitada 13. novembrini 2018
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „Raku tee 1“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 13.11.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määrusega nr 12 kinnitatud Audru vallavara valitsemise korra alusel

Müügiobjekti tutvustava infoga ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinetis 215). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee.

Müügiobjektiga kohapeal tutvumise võimaluse osas tuleb kokku leppida Audru osavallakeskuse juhatajaga telefonidel 444 8170, 520 6900 või e-postil priit.annus[at]parnu.ee 


Müügiobjekti tutvustus
Korteriomand koosneb 146/7190 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 15904:003:0456 (katastriüksuse sihtotstarve - 100% korruselamumaa, pindala - 3122 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruumist nr 28 üldpinnaga 14,6 m2.

Korter on kasutamiskõlbmatu ja vajab enne kasutusele renoveerimist. Korteris on eelmisele omanikule kuulunud esemeid, mida müüja ei hakka korterist ära viima.

Raku tee 1 asuvas elamus on 34 korterit. Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samas hoones paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Kinnisturaamatu väljavõte
Elamu andmed ehitisregistris
Kinnistu andmed maaregistris

Maa-ameti kaart


Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)